fbpx

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี เงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

สินค้าและบริการแบบไหนที่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน

มาแล้ว! สิทธิช้อปดีมีคืน ปี 2566 อย่างที่ทราบกันว่าในทุกช่วงต้นปี (มกราคม-กุมภาพันธ์) นอกจะเป็นช่วงเวลาในการยื่นภาษีประจำปีแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาในการเก็บสิทธิค่าลดหย่อนที่ชื่อว่า “ช้อปดีมีคืน” อีกด้วย หลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมแอดมินถึงใช้คำว่า เก็บสิทธิ อ้าวแล้วต้องลงทะเบียนรึเปล่า ถึงจะได้สิทธินี้? อยากรู้ตามไปอ่านด้านล่างเลย

ใครได้ใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน บ้าง?

สำหรับสิทธิช้อปดีมีคืนนี้ บุคคลธรรมดาทุกๆคนที่ทำการเสียภาษี จะได้สิทธิกันทุกคนอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรนะคะ เพียงแต่ที่แอดมินใช้คำว่าเก็บสิทธิ นั่นเพราะว่า ในช่วงเวลา 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเก็บใบเสร็จและใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการให้ดี เพื่อสำหรับนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษี สำหรับปีภาษี 2566 (ซึ่งจะยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2567) นั่นเอง

สินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไข มีอะไรบ้าง?

สินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไขมีอยู่ 3 ประเภท และต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย นั่นคือ

(1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

(2) ค่าซื้อหนังสือหรือค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

หรือสรุปได้ว่าคือ 3 กลุ่มดังนี้

(1) สินค้าและบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT 7%)

(2) หนังสือและอีบุ๊ค

(3) สินค้า OTOP

โดยสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโครงการคนละครึ่งหรือผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ (บัตรสวัสดิการรัฐ) นอกจากนั้นทางรัฐยังอนุญาตให้ สามารถใช้ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ เป็นค่าลดหย่อนได้แล้ว โดยต้องขอเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (ในใบกำกับภาษี ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนรถ แต่ต้องมีชื่อ ที่อยู่ ให้ครบถ้วน) แต่ก็ยังมีสินค้าและบริการบางตัวที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ ดังต่อไปนี้

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร (ทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลง ที่อยู่ในระยะเวลา 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.
 • ค่าเบี้ยประกันภัยและประกันชีวิตต่างๆ (เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ยกเว้น VAT)

ช้อปดีมีคืนลดหย่อนสูงสุดได้กี่บาท?

สำหรับจำนวนมูลค่าของสิทธิช้อปดีมีคืนของปี 2566 มีการปรับเปลี่ยนจากปี 2565 คือ สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 40,000 บาท (รวม VAT) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ให้ลดหย่อนสูงสุดเพียง 30,000 บาท ถึงแม้ว่าปีนี้จะมาด้วยสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น แต่ก็มาพร้อมด้วยการแบ่งประเภทใบกำกับภาษีออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ

 1. ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ รวมทุกใบสูงสุด 30,000 บาท
 2. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) รวมทุกใบสูงสุด 40,000 บาท

นั่นหมายความว่าหากเราใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษครบสิทธิ์ 30,000 บาทแล้วที่เหลือต้องเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-TAX Invoice) จำนวน 10,000 บาท โดยกรณีที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หลักฐานที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีชื่อผู้ซื้อระบุไว้ และ กรณีที่ซื้อจากผู้ประกอบการสินค้า OTOP และหนังสือ ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อผู้ซื้อระบุไว้

สิ่งที่ต้องระวัง

 1. หากเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่เข้าข่ายแต่ทางร้านไม่สามารถอออกใบกำกับภาษีให้ได้ ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากจะถือว่าไม่มีหลักฐานตามกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบกับร้านค้าที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการให้ดีก่อนว่าสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้หรือไม่
 2. หากเป็นการใช้บริการ ต้องเป็นบริการที่เริ่มขึ้นและจบลงภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
 3. สิทธิประโยชน์ตัวนี้เป็นรายการลดหย่อนภาษี ไม่ได้ลดภาษีทั้งจำนวน ดังนั้นตรวจสอบให้ดีถึงความคุ้มค่า ว่าเราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราไหน และใช้แล้วจะลดภาษีได้กี่บาท เพราะมันคือการได้เงินคืนบางส่วน แต่ไม่ได้เงินคืนเต็มจำนวนจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั่นเอง หรือหากไม่แน่ใจว่าตนเองจะเสียภาษีกี่บาทและจได้สิทธิเงินคืนจากโครงการช้อปดีคืนเท่าไหร่ สามารถเข้าไปดูบทความ “รายได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษีปี 2565? วิธีคำนวณภาษีพร้อมตัวอย่าง” เพื่อคำนวณภาษี แล้วมาดูว่าจะได้คืนภาษีกี่บาท แล้วคุ้มจริงไหม? โดยจากข้อมูลที่แอดรวบรวมมาได้ โครงการช้อปดีมีคืน อัตราภาษีที่ลดได้จริง ดังนี้

ข้อแตกต่างช้อปดีมีคืน ปี 2565 vs 2566

ช้อปดีมีคืนปี 2565 และ 2566 ต่างกันยังไง?

สรุป

แอดมินขอสรุปเงื่อนไขและรายละเอียดแบบสั้นๆของสิทธิ “ช้อปดีมีคืน 2566” ให้ผู้อ่านอีกครั้งนะคะ

 1. ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาทุกคนสามารถใช้สิทธินี้ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
 2. ต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566
 3. สินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไข คือ สินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT, หนังสือและอีบุ๊ค, สินค้า OTOP
 4. มูลค่าการใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด 40,000 บาท

สุดท้ายนี้ การวางแผนทางภาษีเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นหากใครที่กำลังจับจ่ายใช้สอยตอนนี้ เพื่อเอาใบเสร็จและใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีในปีหน้า ต้องรีบเก็บหลักฐานการใช้จ่ายไว้ให้ดี เพื่อถึงเวลานั้นจะไม่หายและลืมกันนะ ว่าแล้วแอดมินก็ขอไปค้นหาใบเสร็จตอนต้นปีก่อนนะคะ ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนแล้ว…

ที่มา: TaxBugnoms, ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.