fbpx

วิธีคำนวณโอที ง่ายๆ HR มือใหม่ก็ทำได้

คำนวณโอทีง่ายๆ HR มือใหม่ก็ทำได้

วิธีการคำนวณโอที (OT)

ในการทำงานนั้น เป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะทำงานให้เสร็จสิ้นพอดีกับเวลาที่เราวางแผนกำหนดไว้ 100% ดังนั้นจึงมีการทำงานล่วงเวลาเกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า Over Time หรือ OT นั่นเอง การทำงานล่วงเวลา คือการทำงานนอกเหนือหรือเกินจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งเวลาทำงานปกติส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 8 ชม หรือนายจ้างบางที่อาจกำหนดให้ทำงานวันละไม่เกิน 12 ชม. แต่ทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงก็ได้ ถึงแม้ว่าพนักงานของเราจะมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการทำงานล่วงเวลาเกิดขึ้น บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนนี้ให้แก่พนักงานด้วย ในการคำนวณโอทีจะมีตัวคูณที่สำคัญ คือ 1.5, 2 และ 3 ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนเท่าของค่าแรง โดยกฎหมายแรงงานกำหนดให้การทำงานล่วงเวลาในวันปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าแรง 1.5 เท่าของค่าแรงปกติ ให้แก่พนักงาน แต่ถ้าการทำงานล่วงเวลานั้นเป็นการล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องจ่าย 2 เท่า

ซึ่งโดยปกติแล้วค่า OT จะถูกคำนวณโดย HRหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนวณรวมกับเงินเดือนและทำจ่ายตามรอบจ่ายของบริษัทนั้น แต่ในบางบริษัทการทำเงินเดือน + OT ไม่ได้ถูกจัดทำโดย HR หรือผู้ที่เชี่ยวชาญ แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการทำงานล่วงเวลา(OT) ของเราถูกคำนวณอย่างถูกต้อง บทความนี้เราจะมาแชร์เพื่อนๆเกี่ยวกับการคิดคำนวณโอที ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลย

การคำนวณโอที (OT) ให้แก่พนักงานประจำ

  • สำหรับวันทำงานปกติ (Working Day)

ตัวอย่าง

นายเอ เงินเดือน 21,000 บาท ทำงาน 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ (วันทำงานปกติ) และทำโอทีไปด้วย 3 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการคำนวณ คือ

ขั้นตอนที่ 1:

หาค่าแรงรายชั่วโมงของนายเอ โดยนำเงินเดือน หาร 30 วัน เพื่อให้ทราบค่าแรงรายวัน และนำผลลัพธ์ไป หาร 8 ชั่วโมง อีกครั้ง เพื่อให้ทราบค่าแรงรายชั่วโมง

สูตร           เงินเดือน / 30 / 8  =  21,000/30/8   =  87.5 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2:

นำค่าแรงรายชั่วโมงคูณกับ 1.5 เพื่อดูว่าค่าแรงของชั่วโมงที่ทำโอที จะเป็นจำนวนกี่บาท

87.5 บาท * 1.5 เท่า = 131.25 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3:

นำค่าแรงรายชั่วโมง OT คูณกับจำนวนชั่วโมงที่ทำโอที

131.25 บาท * 3 ชั่วโมง = 393.75 บาท

ดังนั้นภายในเดือนนั้นบริษัทต้องจ่ายค่าแรงนายเอ 21,000 + 393.75 = 21,393.75 บาท

  • สำหรับวันหยุดประเพณีหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ก่อนจะไปดูตัวอย่าง เราขออธิบายเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นก่อนว่า ปกติแล้วเงินเดือนของพนักงาน จะถือว่าเป็นการจ่ายค่าแรงแบบเหมารวมทั้งเดือน รวมถึงวันหยุดด้วย นั่นหมายความว่า หากในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดประเพณี หรือวันหยุดประจำปี พนักงานมาทำงาน ช่วงระยะเวลาในการทำงานปกติ เช่น 08.00-17.00 น. พนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาเพิ่มแค่ 1 เท่า เท่านั้น (จริงๆคือทั้งวันนั้นจะได้ 2 เท่า แต่อีก 1 เท่า ถูกจ่ายมาให้พนักงานในรูปของเงินเดือนที่ถูกเหมาจ่ายก่อนแล้ว)

ส่วนค่าล่วงเวลาในชั่วโมงทำงานที่ไม่ปกติ หรือง่ายๆก็คือ เวลาหลังเลิกงาน เช่น 17.00-21.00 น. ลูกจ้างจะได้ค่าแรง 3 เท่า ถามว่าตัวเลข 3 นี้ได้มาจากไหน? เพราะว่าในวันปกติที่พนักงานทำโอที จะได้ค่าแรงในชั่วโมงทีทำโอที 1.5 เท่า ดังนั้นเมื่อเป็นวันหยุด จึงต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีก 1.5 เท่า เป็นการนำตัวล่วงเวลาปกติ 1.5 คูณกับ 2 จึงได้ค่าแรง 3 เท่าขึ้นมา

ตัวอย่าง

นายบี เงินเดือน 21,000 บาท ทำงาน 08.00-20.00 น. ในวันอาทิตย์ (วันหยุดประจำสัปดาห์) ทำโอทีไป 3 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การคำนวณ OT ของชั่วโมงทำงานปกติ และ การคำนวณ OT ของชั่วโมงทำงานที่เกินปกติ  ดังนี้

  1. การคำนวณ OT ของชั่วโมงทำงานปกติ

เวลางานปกติของนายบี คือ 08.00-17.00 น. ดังนั้นในช่วงเวลานี้ จะได้รับค่าล่วงเวลาเพิ่ม 1 เท่า ซึ่งคำนวณจากเงินรายวันที่จะได้ คือ 700 บาท (ค่าแรง 1 เท่า ชั่วโมงละ 87.5 บาท * 8ชั่วโมง) แต่หลังจากเวลา 17.00-20.00 น. จะนำจำนวนชั่วโมงตรงนี้ไปหาค่าล่วงเวลาแบบเกินปกติ

  1. การคำนวณ OT ของชั่วโมงทำงานที่เกินปกติ

ขั้นตอนที่ 1:

หาค่าแรงรายชั่วโมงของนายบี โดยนำเงินเดือน หาร 30 วัน เพื่อให้ทราบค่าแรงรายวัน และนำผลลัพธ์ไป หาร 8 ชั่วโมง อีกครั้ง เพื่อให้ทราบค่าแรงรายชั่วโมง

สูตร           เงินเดือน / 30 / 8 = 21,000/30/8 =  87.5 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2:

นำค่าแรงรายชั่วโมงคูณกับ 3 เพื่อดูว่าค่าแรงของชั่วโมงปกติที่ทำ OT จะเป็นจำนวนกี่บาท

87.5 บาท * 3 เท่า  =  262.5 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3:

นำค่าแรงรายชั่วโมง OT คูณกับจำนวนชั่วโมงที่ทำโอที (17.00-20.00 น.)

262.5 บาท * 3 ชั่วโมง = 787.5 บาท

ดังนั้นภายในเดือนนั้นบริษัทต้องจ่ายค่าแรงนายบี 21,000 + 700 + 787.5 = 22,487.5 บาท

การคำนวณโอที (OT) ให้แก่พนักงานรายวัน

  • สำหรับวันทำงานปกติ (Working Day)

ตามกฎหมาย พนักงานรายวันจะได้ค่าแรงในชั่วโมงที่ทำล่วงเวลา 1.5 เท่า โดยมีสูตรการคำนวณเหมือนกับพนักงานรายเดือน(ประจำ) = (ค่าแรงรายวัน/ชั่วโมงทำงานปกติ) * 1.5 * จำนวนชั่วโมงที่ล่วงเวลา

ตัวอย่าง

นายเอ ได้รับค่าแรงวันละ 500 บาท ทำงาน 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ (วันทำงานปกติ) และทำโอทีไปด้วย 3 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการคำนวณ คือ

ขั้นตอนที่ 1:

หาค่าแรงรายชั่วโมงของนายเอ โดยนำเงินค่าจ้างรายวัน หารชั่วโมงทำงาน 8 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบค่าแรงรายชั่วโมง

สูตร           เงินรายวัน / 8  =  500/8   =  62.50 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2:

นำค่าแรงรายชั่วโมงคูณกับ 1.5 เพื่อดูว่าค่าแรงของชั่วโมงที่ทำโอที จะเป็นจำนวนกี่บาท

62.50 บาท * 1.5 เท่า = 93.75 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3:

นำค่าแรงรายชั่วโมง OT คูณกับจำนวนชั่วโมงที่ทำโอที

93.75 บาท * 3 ชั่วโมง = 281.25 บาท

ดังนั้นภายในวันนั้นบริษัทต้องจ่ายค่าแรงนายเอ 500 + 281.25 = 781.25 บาท

  • สำหรับวันหยุดประเพณีหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

กรณีพนักงานรายวันได้รับมอบหมายให้มาทำงานในวันหยุด พนักงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า (ซึ่งส่วนใหญ่นายจ้างจะให้ 2 เท่า) ดังนั้นสูตรการคำนวณ = (ค่าแรงรายวัน/ชั่วโมงทำงานปกติ) *2*จำนวนชั่วโมงที่ล่วงเวลา

ตัวอย่าง

นายเอ ได้รับค่าแรงวันละ 500 บาท (เรทปกติ ถ้าในวันหยุดก็จะได้ค่าแรง 2 เท่า เป็น 1,000 บาท) ทำงาน 08.00-17.00 น. ในวันหยุดประเพณี และทำโอทีไปด้วย 3 ชั่วโมง ดังนั้นวิธีการคำนวณ คือ

ขั้นตอนที่ 1:

หาค่าแรงรายชั่วโมงของนายเอ โดยนำเงินค่าจ้างรายวัน หารชั่วโมงทำงาน 8 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบค่าแรงรายชั่วโมง

สูตร           เงินรายวัน / 8  =  500/8   =  62.50 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2:

นำค่าแรงรายชั่วโมงคูณกับ 2 เพื่อดูว่าค่าแรงของชั่วโมงที่ทำโอที จะเป็นจำนวนกี่บาท

62.50 บาท * 2 เท่า = 125 บาท/ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3:

นำค่าแรงรายชั่วโมง OT คูณกับจำนวนชั่วโมงที่ทำโอที

125 บาท * 3 ชั่วโมง = 375 บาท

ดังนั้นภายในวันนั้นบริษัทต้องจ่ายค่าแรงนายเอ (500*2 เท่าของค่าแรงในวันหยุด) + 375  = 1,375 บาท

สรุป

ในการคิด OT ให้แก่พนักงานนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • คิด OT ในวันทำงานปกติ
  • คิด OT ในวันหยุด

ทั้งสองแบบจะมีวิธีคิดคล้ายๆกัน ต่างกันเพียงแค่ตัวคูณที่จะนำไปใช้ หากเป็นการคิด OT ให้พนักงานประจำในวันทำงานปกติ จำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงานล่วงเวลา นายจ้างจะต้องให้ค่าแรงเพิ่ม(ตัวคูณ) 1.5 เท่า ในขณะที่วันหยุด นายจ้างจะต้องให้ค่าแรงล่วงเวลาให้พนักงาน 1 เท่า (ในช่วงเวลาปกติ) และ 3 เท่า (ในช่วงเวลาเกินปกติ) ส่วนการคิดโอทีให้กับพนักงานรายวันก็มีลักษณะคล้ายๆกับพนักงานรายเดือน ที่นายจ้างจะต้องให้ค่าแรงเพิ่ม(ตัวคูณ) 1.5 เท่า ส่วนวันหยุด นายจ้างจะต้องให้ค่าแรงล่วงเวลาให้พนักงาน 2 เท่า ทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงเวลาเกินปกติ ดังนั้นผู้คำนวณโอที ต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เงินเดือนของพนักงานมีความถูกต้อง หลายๆครั้งที่มีความผิดพลาดจากการคำนวณโอทีไม่ถูกต้อง ทำให้วุ่นวายต้องตามแก้ไขในแต่ละเดือน หรือเพื่อช่วยคุณแบ่งเบาภาระในการคิดเงินเดือน และคำนวณโอทีผิดพลาด ติดต่อ RLC Outsourcing เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการขับเคลื่อนองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published.