fbpx

Author Archives: Pathitta Sorasit

“พนักงานชั่วคราว” ทางเลือกใหม่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กร จริงหรือ?

การจ้างพนักงานช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรจริงหรือ?

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง แม้กระทั่งธุรกิจหลายๆ เจ้า ต่างต…