Category Archives: Knowledge

6 เทรนด์ HR น่าจับตามองในปี 2023

อัพเดท เทรนด์ HR 2023  เรื่องที่องค์กรยุคใหม่ต้องรู้ ปี 2022 เป็นปีที่เทรนด์การทำงานของ HR  อยู่ในช่วงการปรับตัว transform จากการทำงานในออฟฟิศ สู่การทำงานในรูปแบบ Work from Home จาก  Work from Home สู่ work from anywhereพร้อมทั้งการค้นหาแนวทางในการทำงานทั้งในออฟฟิศ และการทำงานนอกสถานที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2023 ที่กำลังจะถึงนี้ การทำงานในแบบ  hybrid working ก็ยังคงดำเนินต่อไป พร้อมทั้งการนำเอา  HR Tech  เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น  HR  มืออาชีพและ  HR ยุคใหม่จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับกระแส ซึ่งวันนี้เราจะชวนมาอัพเดท 6 เทรนด์ HR น่าจับตามองในปี 2023 ที่องค์กรยุคใหม่ต้องรู้และเตรียมรับมือให้พร้อมกัน 6 เทรนด์ HR น่าจับตามองในปี 2023 Hybrid Working การทำงานแบบ…

รู้จัก HR Tech ตัวช่วยองค์กรยุคใหม่ที่ให้ทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิม

รู้จัก HR Tech  ตัวช่วยองค์กรยุคใหม่ที่ให้ทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน แต่ “ทรัพยากรบุคคล” ก็ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้องค์กรทุกยุคทุกสมัยประสบความสำเร็จ ดังนั้นงานของ HR  (Human Resource) หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไม่เคยลดความสำคัญลงเลย มีแต่จะเพิ่มความสำคัญและซับซ้อนมากขึ้น และเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เหล่า HR มืออาชีพ รวมถึงบริษัท HR Outsourcing ชั้นนำ ซึ่งต้องดูแลพนักงานหลายร้อยหลายพันคน ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจที่พุ่งสูงปรี้ด ทำงานได้ง่ายและดีกว่าเดิมก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า  HR Tech   นั่นเอง HR Tech คืออะไร ? HR Tech  (HR Technology) คือ การนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR  (Human Resource) มาใช้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากจากการทำงาน โดยปรับให้กระบวนการทำงานทั้งหมด หรือกระบวนการทำงานโดยส่วนใหญ่ กลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้การทำงานนั้นมีความรวดเร็ว มีการจัดการข้อมูล การแบ่งแยกและจัดเก็บข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โปรแกรม Software หรือแพลตฟอร์มที่นำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีมากมาย…

HR Outsourcing: The Future of HR Management

HR outsourcing The future of HR management

HR outsourcing: The future of HR management The HR Department is responsible for managing the internal operations of an organization, including everything from recruitment to payroll. It not only has to follow labor laws but also ensure that operations are in line with them. Organizations today may have a shortage of people with knowledge, experience,…

Does the employment contract affect termination compensation?

termination compensation

What kind of employment contract, termination cases, and how to pay compensation? It has been for a while, there are often a lot of severance issues between companies and employees. Because many companies may never think about this cost. therefore, did not reserve the budget in this section just in case along with the COVID-19…

Micromanagement Style, Helpful or Harmful for the business?

Micromanagement Style, Helpful or Harmful for the business Cover

Micromanagement Style, Helpful or Harmful for the business? Micromanagement has been a topic of discussion for years, with business owners and employees debating whether it’s helpful or harmful. We’ll take a close look at micromanagement style and its pros and cons so that you can decide if it’s right for your business. What is micromanagement?…

5 Reasons Why Payroll Outsourcing Service Is Better

5-Reasons-Why-Payroll-Outsourcing-Service-Is-Better

What is a Payroll Outsourcing Service? A payroll outsourcing service is a company that handles all aspects of employee payroll for another company. This includes calculating employee pay, withholding taxes, other benefit like SSO or health insurance. Payroll outsourcing services can either be done in-house by the company itself or outsourced to a third-party provider….

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่จดบริษัทและเพิ่งเริ่มมีพนักงานหรือลูกจ้าง นอกจากการจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้ว ยังมีอีกสวัสดิการหนึ่งที่สำคัญและเป็นสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย นั่นก็คือ “ประกันสังคม” นั่นเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการมือใหม่ดำเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ RLC จะอธิบายให้ท่านได้ทราบว่าประกันสังคมคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร? ประกันสังคมคืออะไร? ประกันสังคม คือ สวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจะทำการหักเงิน 5% จากฐานเงินเดือนของลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน เป็นการสร้างหลักประกันสังคมในการดำรงชีวิตของลูกจ้าง คุ้มครองจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ซึ่งตามกฎหมายแล้ว เมื่อบริษัทมีพนักงาน 1 คนขึ้นไป นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามกฎหมาย  Checklist 5 ข้อควรรู้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ 1. การแจ้งเข้าประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง(สปส. 1-01) พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (สปส. 1-03) เป็นผู้ประกันตน ม.33 ภายใน 30…

What’s an Employer of Record Service (EOR), Can benefit your company’s Set up in Thailand?

what is EOR and why EOR matter4

What’s an Employer of Record Service (EOR), Can benefit your company’s Set up in Thailand? Thailand is an attractive location for foreign investment for many reasons. Low cost of living, relatively low labour costs for skilled staff, competitive rates offered on office space, and excellent infrastructure and access to other international markets are just a…